Články

Navigačný panel

SEO - viditeľné faktory

Tu si povieme niečo o viditeľných faktoroch na stránke a najčastejšie chyby ktorých sa vyvojári dopúštajú.Tu sa budeme zaoberať týmito viditeľnýmy faktormy:

Tititulka stránky

Titulka stránky je textový retazec definovaný obsahom elementu:
< title > < /title >
v HTML elemente < head >. Titulka je viditeľná v okne prehliadača a tiež vo výsledkoch vyhľadávania. Je to jeden z najdôležitejších faktorov stránky, pretože rozhoduje nielen pri zaradenia výsledkov, ale ma velký vplyv na počet preklikov ( CTR ).
Jedna z najväčších chýb ktorých sa vývojáry webov dopúštajú je, že dajú všetkym stránkam webu rovnakú titulku. Často ide o názov firmy a jeho slogan. V takýchto prípadoch, prinajlepšom bude umiestnenie stránky mizerné, a prinajhoršom dostane celí web penalizáciu ak vyhľadávač usúdi že sa jedná o duplicitný obsah. Preto sa uistíte aby každá stránka webu mala svoju jedinečnú titulku.
Pri písani titulky je dobre dávať niektoré kľúčové slová. Ale. Titulka síce môže slávit úspechy v presvedčovaní vyhľadávača, aby stránku posunul vyžšie, ale úspech dobrého umiestnenia je na úkor preklikov ( CTR ). Titulky preplnené kľúčovýmy slovamy veľkú mieru preklikov nemajú, aj ked teda sú umiestnené veľmi dobre.

Nadpisy stránky

Nadpisy v stránke sú časti textu ktoré sú vyznačené či už iným sfarbením alebo veľkým písmom kde vyznačujú celkový význam stránky. Typicky sú vytvárané HTML tagmy < hX > kde X je číslo od 1 do 7. V minulosti boli zneužívané k manipulácií výsldeskov vyhľadávania, no dnes ešte stále sú dôležitým on-page faktorom, a ich hlavný význam je že ulahčujú navigáciu na stránke.

Text stránky

Stránka obsahujúca kľúčové slová, ktorú užívateľ hľadá, by pre neho už sama, mala byt dôležitá. Algoritmy vyhľadávačou s tým tiež počítajú. No nemali by ste s tým prehánať. Prílišné vyskytovanie sa kľúčových slov v texte môže viesť k označeniu webu ako spam ( keyword stuffing ). Aj ked vypisovanie rôznych možnostiach zápisu ( v minulom / prítomnom / budúcom čase ), a tiež aj zmena poradia slov slovného spojenia nieje určite na škodu. Písanie textu tak, aby sa návštevníkom dobre čítal, ale zároveň aj zameraný na určité vyhľadávacie frázy. Je to proces kedy sa snažíme bez akychkovľek spamových praktík dostať na popredné miesta výsledkov vyhľadávania. A je to naozaj tažké napísat dobrý text tak, aby bol dobre čitatelný ale aj pútavy pre vyhľadávače, aby teda obsahoval pár krát relevantné slová. Neexistuje teda asi presný postup, ako napísat text, tak aby bol pútavy pre obe strany. Viacmenej, je pár overených postupov a trikov ako to dosiahnuť:
Jedným z overených trikov, ktory si určite obľúbite, je dávať kľúčové slová na koniec ale aj na začiatok vety, kedy jeho výskyt znásobite.

Odchádzajúce odkazy

Vyhľadávače ohodnocujú nielen text ako taký, ale aj odkazy na stránke. Avšak odkaz na stránku s bezvyznamným alebo spamovým obsahom. To znamená že odkaz na "nesprávnu" stránku môže stránke veľmi uškodit, ale nesmieme zabudnút že "správne" odkazy, môže veľmi polepšiť hodnotenie webu vyhľadávačom.

Kľúčové slová v URL a doméne

Kľúčové slová vyskytujúce sa v URL a v doméne, majú asi len malý vpliv na umiestenie, ale zrejme kladný, no určite majú vpliv na mieru preklikov, kedže kľúčové slová pravdepodobne presvedčia viac užívateľa aby na odkaz klikol v dôsledku zvýšeného pocitu suvislosti s hladanýmy pojmamy. To platí pre doménu aj URL.

Vnútorná štruktúra odkazov

Vyhľadávače asi predpokaldajú, že stránky na ktoré nevedú žiadne vnútorné odkazy, alebo su zamorené hlboko vo vnútornej šktruktúre webu, podobne ako ked stránky na ktoré nevedú externé odkazy sú menej podstatné ako tie na ktore vedú. Priamy odkaz na úvodnej stránke na obsah ktorý chcete dobre umiestniť, pomôže vylepšiť veľmi dobre jej hodnotenie z pohľadu vyhľadávača. Je to podobné ako v obchode, kde obľúbene vyrobky umiestnia do prednej časti obchodu.
Najhoršie čo môže byt je ked stránku "pochováte" v hierarchií odkazov pomocou navigácie "<< dozadu" a "dopredu >>". Tá stránka, čo bude niekde na konci bude horšie dosiahnuteľný nielen pre človeka, ktorý bude musieť niekoľko krát prekliknúť, ale určite bude považovaný aj za menej dôležitý pre vyhľadávače. Z toho dôvodu nepoužívajte stránkovanie podobné vyžšie uvedenému spôsobu, a pridajte k nim napríklad číslovanie stránok. Teda napr. 1 2 3 4 a pod.

Tematické zameranie celého webu

To, že webová stránka suvisý s ostatnýmy stránkamy na danom webe, môže denému webu zlepšiť hodnotenie celému webu ako takého.


Príspevok pridaný dňa: 02.10.2011 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: