Články

Navigačný panel

Základ konfiguráce Postgre pod Debian 9

Inštalácia a základné nastavenia PostgreSQL.Samotná inštalácia Postgre:

apt install postgresql

Týmto príkazom vstúpime do príkazovej riadky Postgre ako užívateľ postgres ktorý má najväčšie oprávnenie, no dá sa použiť v základnom nastavení len z príkazovej riadky a z OS účtu postgres:

su - postgres -c psql

Predošlí príkaz využijeme a vytvoríme si nového užívateľa pre nejakú aplikáciu:

su - postgres -c "psql -c \"create user uzivatel with encrypted password 'heslo';\""

Pre pokračovanie, musíme vytvoriť ešte databázu k tomuto užívateľovi:

su - postgres -c "psql -c \"create database databaza;\""

Pridáme ešte oprávnenie:

su - postgres -c "psql -c \"grant all privileges on database databaza to uzivatel;\""

Teraz sa môžme pripojiť cez príkazovú riadku, pokiaľ máme ale základnú konfiguráciu, musíme upresniť ako, a to sposobom adresi:

psql -U pentaho1 -h localhost -W

Môžme doinštalovať aj PHPPgAdmin:

apt install phppgadmin

Z dôvodu že postgres účet použiť nemôžeme, vytvoríme nového užívateľa phpgpadmin ktorý bude mať oprávnenie na všetko:

su - postgres -c "psql -c \"create user phppgadmin with superuser encrypted password 'phppgadmin';\""

A ešte databáza k nemu:

su - postgres -c "psql -c \"create database phppgadmin;\""

Spôsob ako spraviť zálohu databáze:

pg_dump --port=15432 -U username database > filename

Ak máme problém s načítaním stránky s hláškou ako:

Forbidden
You don't have permission to access /phppgadmin/ on this server.

Môžme skúsiť nastaviť v:

/etc/apache2/conf-available/phppgadmin.conf
#Require local directive
Allow from all


Príspevok pridaný dňa: 10.06.2018 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: