Články

Navigačný panel

IBM WebSphere AS - Network Deployemnt

Čo to je WebSphere a ako funguje. Pár príkazov s nejakým tým trikom.IBM Installation Manager:

Vylistovanie balikov v repozitari:

./imcl listAvailablePackages -repositories /cesta/k/zlozke/s/repository.conf/

Ako získať login do WebSphere DMGR:

Príklad cesty k súboru:

find /opt/IBM/WebSphere* -name soap.client.props | grep -v eTempl | grep -v \/temp\/ | grep \/profiles\/ | grep -i dmgr

Meno a heslo by tam malo byť, heslo dešifrujeme pomocou:

http://strelitzia.net/wasXORdecoder/wasXORdecoder.html

Ako získať port na ktorom beži DMGR:

Príklad cesty k súboru. Je to ten v DMGR profile:

find /opt/IBM/WebSphere* -name serverindex.xml | grep -v eTemp | grep -v templates | grep -v workspace | grep -i dmgr

GUI na menezovanie profilov:

/opt/IBM/WebSphere85/AppServer/bin/ProfileManagement/pmt.sh

Instalacia:

WAS (download):

Link:

https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage/paocustomer/sdma/SDMA?P0=DOWNLOAD_DISPLAY_ITEM_HTTP&downloadMethod=HTTP&DOWNLOAD_SERVER_ID=3&FIELD_SEARCH_TYPE=2&searchVal=CJ16RML&dataSelectedInfor=CND1LML

WAS (install):

Documentation:

Procedure:

sudo su - root

mkdir /tmp/WAS

mv WAS-XXX.zip /tmp/WAS

unzip /tmp/WAS/WAS-XXX.zip

cd /opt/IBM/InstallationManager/eclipse/tools

./imcl install com.ibm.websphere.ND.v90xxx -repositories /tmp/WAS/repository.config -acceptLicense -installationDirectory /opt/IBM/WebSphere/AppServer -showProgress

dmgr:

sudo su - root cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin ./manageprofiles.sh -create -templatePath /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profileTemplates/dmgr -hostName prdmdmapp02 -cellName MDMCell01 -profileName MDM_DmgrProfile -profilePath /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/MDM_DmgrProfile -enableAdminSecurity true -adminUserName wasadmin –adminPassword wasadmin_pass

node:

sudo su - root cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin ./manageprofiles.sh -create -templatePath /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profileTemplates/managed -hostName prdmdmapp02 -nodeName MDM_Node1 -profileName MDM_Node1profile -profilePath /elixas/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/MDM_Node1profile -dmgrHost prdmdmapp02 -dmgrPort 887x -dmgrAdminUserName wasadmin –dmgrAdminPassword wasadmin_pass -isDefault

suppme:

sudo su - root mkdir /tmp/SUPPLEMENTS mv WAS-SUPPL.zip /tmp/SUPPLEMENTS unzip /tmp/SUPPLEMENTS/WAS-SUPPL.zip cd /opt/IBM/InstallationManager/eclipse/tools/ ./imcl install com.ibm.websphere.IHS.v90 -repositories /tmp/SUPPLEMENTS/repository.config –acceptLicense -installationDirectory /opt/IBM/HTTPServer -log IHS.log -showVerboseProgress -properties user.ihs.httpPort=8108 ./imcl install com.ibm.websphere.PLG.v90 -repositories /tmp/SUPPLEMENTS/repository.config –acceptLicense -installationDirectory /opt/IBM/HTTPPlugins -log PLG.log -showVerboseProgress

Zmazanie profilu:

./bin/manageprofiles.sh -delete -profileName profile_name
./bin/manageprofiles.sh -validateAndUpdateRegistry
./bin/manageprofiles.sh -listProfiles


Príspevok pridaný dňa: 07.11.2018 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: