Články

Navigačný panel

Windows - tipy a triky

Nejaké zaujímavosti zo sveta WindowsNastavenie premennej v rgistroch cez Command Line:

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters" /f /v "SMB1" /t REG_DWORD /d "1"

Nastavenie premennej v rgistroch cez PowerShell:

Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" SMB1 -Type DWORD -Value 1 -Force

Ako spustiť PowerShell skript z Command Line:

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -File C:\Windows\moj_skript.ps1


Príspevok pridaný dňa: 07.11.2018 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: