Články

Navigačný panel

Screeps - inštalácia privátneho servera

Návod ako nainštalovať Screeps server na Linux, konkrétne Debian v kontajneri.Pridáme repozitáre:

echo "deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ stretch main non-free
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ stretch main non-free

deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free

# stretch-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib
" > /etc/apt/sources.list

Nainštalujeme pár základných balíčkov

apt-get clean ;
apt update ;
apt install -y apt-utils ;
apt install -y dialog ;
apt install -y libterm-ui-perl ;
apt upgrade -y ;
apt install -y vim curl gnupg gnupg2 gnupg1 gcc g++ make less wget apt-transport-https procps;

Pridáme certifikát na repozitár pre MongoDB

apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 9DA31620334BD75D9DCB49F368818C72E52529D4

Pridáme repozitár na MongoDB

echo "
#mongodb
deb http://repo.mongodb.org/apt/debian stretch/mongodb-org/4.0 main
" >> /etc/apt/sources.list

Nainštalujeme MongoDB

apt update
apt install -y mongodb-org
apt install -y mongodb

Pridáme repozitár s novým NodeJS

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x -o nodesource_setup.sh
bash nodesource_setup.sh
apt install -y nodejs

Pridáme repozitár na Redis

echo " #redist
deb http://ftp.utexas.edu/dotdeb/ stable all
deb-src http://ftp.utexas.edu/dotdeb/ stable all
" >> /etc/apt/sources.list

Inštalácia Redis

wget https://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg
apt-key add dotdeb.gpg
apt install -y redis-server

Inštalácia Yarn

curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
apt-get update ;
apt-get install yarn ;

Pridáme užívateľa

useradd -d /home/screeps -s /bin/bash -m -b /home/screeps screeps

Inštalácia a štart Screeps servera

su - screeps -c "mkdir ~/world ;"
su - screeps -c "cd ~/world ; npm install screeps"
su - screeps -c "cd ~/world ; npm install ajv"
su - screeps -c "npx screeps init"
su - screeps -c "cd ~/world ; npm install screepsmod-mogno"

Posledná konfigurácia a štart

echo "
[mongo]
host = 192.168.0.1

[redis]
host = 192.168.0.1
" >> /home/screeps/.screepsrc;

/etc/init.d/mongodb start
/etc/init.d/redis-server start

su - screeps -c "npx screeps start"

Zmazanie botov

npx screeps cli
bots.removeUser("JackBot")


Príspevok pridaný dňa: 14.11.2018 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: