Články

Navigačný panel

IBM Datastage - inštalácia na linuxe

Návod na inštaláciu IBM IS Datastage na CentOS.Pridáme skupinu

groupadd dsodb

Vytvoríme užívateľov

useradd -g dsodb -m dsodb;
useradd -g db2fenc1 -m db2fenc1;
useradd -g db2inst1 -m db2inst1;
useradd -g srduser -m srduser;
useradd -g iauser -m iauser;
useradd -g xmetasr -m xmetasr;
useradd -g dsadm -m dsadm;
useradd -g xmeta -m xmeta;
useradd -g dsodb -m dsodb;

Nainštalujeme balík nástrojov

yum groupinstall "Development Tools"

Nainštalujeme knižnice

yum install -y libXp libXtst glibc libXp libXau libXext libX11 libxcb libXmu nss compat-libstdc* glibc libXp libXtst

Nainštalujeme daľšie knižnice

yum install -y glibc libXp libXau libXext libX11 libxcb libXmu nss-softokn-freebl- bc netstat lsof compat libaio ed sed grep fgrep libgcc libpam.so.0 net ksh libaio.so.1 libpam.so PAM

Pridáme do súboru /etc/sysctl.conf

kernel.msgmax=65536
kernel.msgmnb=65536
kernel.sem=250 256000321024

Pridáme do súboru /etc/security/limits.conf

xmeta soft nofile 25000
xmeta hard nofile 25000
db2fenc1 soft nofile 25000
db2fenc1 hard nofile 25000
db2inst1 soft nofile 25000
db2inst1 hard nofile 25000
iauser soft nofile 25000
iauser hard nofile 25000

Nastavíme počet otvorených súborov

ulimit -n 100000

Spustíme inštaláciu

./setup -https 8446 -force -verbose


Príspevok pridaný dňa: 31.01.2019 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: