Články

Navigačný panel

Oracle databáza - základna syntaxSELECT
table_name, owner FROM user_tables;
SELECT table_name, owner FROM all_tables ORDER BY owner, table_name;
select username from dba_users;
CREATE USER books_admin IDENTIFIED BY MyPassword;
GRANT CONNECT TO books_admin;
GRANT CONNECT, RESOURCE, DBA TO books_admin;
GRANT CREATE SESSION GRANT ANY PRIVILEGE TO books_admin;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO books_admin;
SQL> select USERNAME,ACCOUNT_STATUS from dba_users where ORACLE_MAINTAINED <> 'Y';
SQL> select USERNAME,ACCOUNT_STATUS from dba_users where USERNAME like '%XM%';
SQL> r
1* SELECT username, status, osuser, process, machine, terminal, logon_time FROM v$session where MACHINE <> 'hostname'
SQL> create user dsodb identified by Ostrava123;
SQL> grant connect to dsodb;
SQL> GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO dsodb;
SQL> alter user XXX identified by "YYY" account unlock;


Príspevok pridaný dňa: 15.07.2019 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: