Články

Navigačný panel

Oracle databáza - základna syntaxSELECT table_name, owner FROM user_tables SELECT table_name, owner FROM all_tables ORDER BY owner, table_name select username from dba_users; CREATE USER books_admin IDENTIFIED BY MyPassword; GRANT CONNECT TO books_admin; GRANT CONNECT, RESOURCE, DBA TO books_admin; GRANT CREATE SESSION GRANT ANY PRIVILEGE TO books_admin; GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO books_admin; SQL> select USERNAME,ACCOUNT_STATUS from dba_users where ORACLE_MAINTAINED <> 'Y'; SQL> select USERNAME,ACCOUNT_STATUS from dba_users where USERNAME like '%XM%'; SQL> r 1* SELECT username, status, osuser, process, machine, terminal, logon_time FROM v$session where MACHINE <> 'hostname' SQL> create user dsodb identified by Ostrava123; SQL> grant connect to dsodb; SQL> GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO dsodb; SQL> alter user XXX identified by "YYY" account unlock;


Príspevok pridaný dňa: 15.07.2019 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: