Články

Navigačný panel

Exportovanie FileSystému cez virtualbox

Ako zdielať FileSystém z VirtualMachine cez export



Ako prerekvizitu použijeme klasický postup na exportovanie adresára medzi systémami.


Povedzme že máme host systém, na ktorom beží VM. Z neho bude zdielaný nejaký adresár. Do súbora /etc/exports vložíme:

/data/Virtual_machine_1 127.0.0.1(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash,insecure)

Vo VM, sa pozrieme aká je DefaultGateway

route | grep default | awk '{ print $2}'

zase pridáme do /etc/fstab pričom ako IP použijeme zistenú DefaultGateway

10.0.2.2:/data/Virtual_machine_1 /mnt nfs defaults 0 0


Príspevok pridaný dňa: 16.05.2018 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: