Články

Navigačný panel

Základ konfiguráce MariaDB pod Debian 9

Ako nainštalovať a spraviť základnú konfiguráciu MariaDB. Základné nastavenie je trochu iné ako MySQL.Najskôr nainštalujeme klienta:

apt install mysql-client

Potom samotný server,

apt install mysql-server

Dalej môžme doplniť o samotný PHPMyAdmin

apt install phpmyadmin

Problém nastáva ked sa chceme prihlásiť cez web do PHPMyAdmin. Tam totiž root účet nefunguje. Je tam síce phpmyadmin účet, ten ale nemá oprávnenie menežovať všetko.

Z príkazového riadku pod root-om týmto príkazom dáme všetky oprávnenia účtu phpmyadmin

mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'phpmyadmin'@'localhost' WITH GRANT OPTION";

Ak chceme vytvoriť nový účet ktorý bude mať vlastnú databázu v ktorej si bude môcť robit čo chce, použijem:

CREATE USER 'ucet'@'%' IDENTIFIED VIA mysql_native_password USING 'heslo';
GRANT USAGE ON *.* TO 'ucet'@'%' REQUIRE NONE WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `ucet`;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `ucet`.* TO 'ucet'@'%';

Ak chceme aby bol server prístupný musíme nastaviť bind IP v konfiguračnom súbore

/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
bind-address = 0.0.0.0

Príklad ako vyzálohovať všetky databáze:

/usr/bin/mysqldump --all-databases -pHESLO | /bin/gzip -c -9 > /data/backup/sql/dump_$(date '+%Y-%m-%d').sql.gz;


Príspevok pridaný dňa: 05.06.2018 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: