Články

Navigačný panel

Zdielanie FS na Debiane

Navod ako zdielat adresar na Linuxe (Debian). Navod obsahuje cast pre server ale aj pre klienta.Návod sa skladá z dvoch častí, a to časť pre server a pre klient. Hneď na začiatku si zistíme adresu oboch PC, najlepšie ked ich IP adresa v sieti bude statická.

Pre príklad, v tomto návode bude mať server adresu 192.168.1.2 a klient bude mať 192.168.1.111 . Pokiaľ sa chceme vyhnúť problému s opravnením, musíme buď používať LDAP autetifikáciu, alebo vytvárať lokálnych užívateľoch na všetkých zariadeniach ktoré budú používať rovnaký zdielaný adresár tak, aby mali rovnaké ID.

Pre viac info ohľadom oprávnení a nastavení zdielania je možné nájsť v:

man 5 exports

Server

Nainštalujeme NFS balíčky:

sudo apt install nfs-kernel-server nfs-common

Otvoríme subor:

vi /etc/exports

a v ňom nastavíme adresár a nastavenie zdielania:

/mnt/server 192.168.1.111(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check,no_root_squash)

Klient

Nainštalujeme NFS balíček:

sudo apt install nfs-common

Pripojíme adresár:

mount 192.168.1.2:/mnt/server /mnt/klient

Pre debugovanie sa môžu použiť príkazy:

exportfs -a
showmount -e localhost
Port 111 (TCP and UDP) and 2049 (TCP and UDP)


Príspevok pridaný dňa: 14.08.2017 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: