Články

Navigačný panel

MongoDB - základy

Malý popis a porovnanie MongoDB s bežnou relačnou DB.Slovník pojmou

Na ľavej strane pojem z relačnej DB a na pravej MongoDB

Databáza = Databáza
Tabulka = Kolekcia
Zaznam = Dokument
Stĺpec = Pole

Zobraziť

show dbs;
show databases;
use db_nazov;

Zobraziť dáta

db.products.find().pretty()
db.products.find({ cena: 20})
db.products.find({ cena: { $gt: 20 }})
db.products.find({}, {pole:1})

Vložiť dáta

db.products.insertOne( { name: "tricko", price: 110, details: { memory: 10, cpu: 2} })

insertMany - vloží sa po jednom, ak jeden failne, nasledovné už sa nevložia. Pokračuje aj po faile:

{ordered: false}

Zmazať dáta

db.products.deleteMany({})
db.products.deleteOne({ price: 110 })

Upraviť dáta

db.products.updateOne({ price: 100 }, {$set: { price: "99 "}})
db.products.updateOne({ }, {$set: { price: "99 "}})


Príspevok pridaný dňa: 20.08.2023 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: