Články

Navigačný panel

Virtualbox - sietarina

Virtualbox podporuje niekoľko druhov sietových zapojení adaptéru. Každý typ siete sa chová inak. Tu je popis jak s nimi žiť.



Typ sietového adaptéru: Host-only Adapter
VM môžu medzi sebou, a môžu Host strojom

Príklad názvu siete: vboxnet0

Typ sietového adaptéru: NAT Network
VM môžu medzi sebou, ale nemôžu Host strojom hned. Musí sa spraviť NAT.

Príklad názvu siete:

Nastavenie internej siete
VM=NazovVirtualky

VBoxManage modifyvm $VM --nic1 intnet

VBoxManage modifyvm $VM --intnet1 "nazov_internej_siete"





VBoxManage modifyvm $VM --natpf1 delete "guestssh"

VBoxManage modifyvm $VM --natpf1 "guestssh,tcp,,2222,10.0.2.19,22"





http://www.itzgeek.com/how-tos/mini-howtos/how-to-install-virtualbox-extension.html



http://www.howopensource.com/2011/06/how-to-use-virtualbox-in-terminal-commandline/



https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=7&t=58560



https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html


Príspevok pridaný dňa: 20.08.2023 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: