Články

Navigačný panel

Diagnostika výkonu diskov na Linux-e

Moje poznámky okolo výkonu disku, a ako ho pod Linuxom merať.Úvod

Najskôr sa pozrieme na nástroje ktoré slúžia na zobrazenie aktuálneho vytaženia diskov. Potom na nástroje ktoré tie disky vedia zaťažiť.

sar

Nástroj ktorý zobrazí základné metriky, všetky dokopy. Popis výstupu:

sar -b -p 1

iostat

Zobrazí vytťaženie diskov, pre každý disk zvlášť.

iostat -x 1