Články

Navigačný panel

Ako na podpisovanie gitových komitov

Ako nastaviť aby sa mi moje komity v Gite podpisovali mojim GPG kľúčom. Návod je s Github-om.1. generate GPG key gpg --gen-key 2. Verify if its there and gpg --list-keys 3. if its not trusted as Ultimate gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG gpg --edit-key trust save 4. save it to github in your profile gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG gpg --armor --export 5. set the key as “global” or “local”, it requires your name in the email as ID, not ID of your GPG !!! git config --global user.signingkey dominik.fortuna 6. set that you want to sign, again global or local git config --global commit.gpgSign true


Príspevok pridaný dňa: 07.02.2024 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: